ANVÄNDNINGSVILLKOR

ANSVARSFRISKRIVNING

Även om Flexiteek gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att allt material på denna webbplats är korrekt kan riktighet inte garanteras, och Flexiteek tar inte ansvar för informationens riktighet, fullständighet eller äkthet på denna webbplats.

Flexiteeks webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi stöder inte, och tar inte på något annat sätt ansvar för, innehåll eller integritetspolicyer på sådana webbplatser.

Föreslagen information tillhandahålls i god tro utifrån praktisk erfarenhet och experiment under lokala förhållanden. Kundens arbetsförhållanden är bortom vår kontroll och vi kan inte ta ansvar för resultat som härrör från användning av denna produkt. Vi kan förmedla kontakt med oberoende installatörer som kan lägga ditt däck mot ytterligare avgift. Flexiteek International AS, Flexiteek International AB, Flexiteek Americas Inc, Flexiteek OceaniaPty Ltd eller deras representanter ansvarar inte för hur du genomför dessa föreslagna metoder. Vårt varumärke täcker Flexiteek och dess globala patent.

UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDE

Alla rättigheter förbehålls. All text, alla bilder, all grafik, alla animationer och alla andra material på denna Webbplats omfattas av upphovsrätt och andra immaterialrätter som tillhör Flexiteek och dess licensgivare. Flexiteek äger upphovsrätten för val, koordinering och disposition av materialet på denna webbplats. Detta material får inte kopieras, baklängesutvecklas, avkodas eller tas isär för kommersiell användning eller distribution, och materialet får inte heller ändras eller återpubliceras på andra webbplatser utan skriftligt samtycke. All obehörig användning av detta material utgör en inkräktning på Flexiteeks immaterialrätter.

VARUMÄRKESMEDDELANDE

Flexiteeks varumärken, logotyper och underordnade namn som finns på denna Webbplats är, om inte annat anges, varumärken som ägs av Flexiteek eller dess anknutna företag. Användning eller missbruk av dessa varumärken eller något annat innehåll på denna Webbplats, undantaget vad som anges i dessa Användningsvillkor, är strikt förbjudet. Inget innehåll på Webbplatsen ska tolkas som beviljande, underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller nyttjanderätt av något Flexiteek-varumärke utan Flexiteeks skriftliga förhandsmedgivande.

Allt innehåll som laddas ned eller på något annat sätt erhålls vis denna webbplats tillhandahålls på egen risk, och du är ensamt ansvarig för alla skador på ditt datorsystem eller dataförluster som uppstår till följd av sådan användning, inklusive men inte begränsat till skador som uppstår på grund av datorvirus.

Informationen på denna webbplats kan ändras utan förvarning.
Copyright © 2000–2020 Flexiteek International AB. Alla rättigheter förbehålls.

Uppdaterad 7 dec. 2020 av Flexiteek International AB.

{(38942 + 22)}

Trees planted to date

Meny