Integritetspolicy

1.0 VÅRA GRUNDUPPFATTNINGAR OM ANVÄNDARINTEGRITET OCH DATASKYDD

2.0 RELEVANT LAGSTIFTNING

Flexiteeks webbplats har utformats för att uppfylla relevanta avsnitt i följande nationella och internationella bestämmelser gällande dataskydd och användarintegritet:

Att Flexiteeks webbplats uppfyller ovanstående strikta lagstiftning innebär att den sannolikt också uppfyller dataskydds- och integritetslagstiftning i många andra länder och områden. Om du inte är säker på om den här webbplatsen uppfyller ditt lands specifika dataskydds- och integritetslagstiftning ska du kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter i avsnitt 9.0) för förtydligande.

3.0 PERSONUPPGIFTER SOM DENNA WEBBPLATS SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEM

Flexiteek-webbplatsen samlar in och använder personuppgifter för följande ändamål:

3.1 SPÅRNING AV WEBBPLATSBESÖKARE

Liksom de flesta webbplatser på internet använder denna webbplats Google Analytics (GA) för att spåra användarinteraktion. Vi använder denna data för att avgöra hur många människor som använder vår webbplats, för ökad förståelse av hur de hittar och använder våra webbplatser och för att se hur de bläddrar igenom webbplatsens sidor.

Även om GA registrerar data såsom din geografiska plats, enhetstyp, webbläsare och operativsystem, kan inga av dessa uppgifter användas för att identifiera dig personligen. GA registrerar också din dators IP-adress, vilket skulle kunna användas för att identifiera dig personligen, men Google ger oss inte åtkomst till denna information. Vi betraktar Google som en tredje parts-registerförare (se avsnitt 6.0 nedan).

GA använder sig av kakor; se Googles guide för utvecklare för detaljerad information.

Våra webbplatser använder analytics.js-implementeringen av GA.

Att inaktivera kakor i din webbläsare hindrar GA att spåra alla dina besök av sidorna på vår webbplats. Se vår kakpolicy för ytterligare information om hur man gör det.

3.2 E-POSTLÄNKAR

Om du kontaktar oss via e-postlänkar lagras inga av de uppgifter som du inkluderar av denna webbplats och överförs inte till, och behandlas inte av, någon av de tredje parts-registerförare som definierats i avsnitt 6.0. Istället skickas uppgifterna till oss via e-postservrar som tillhandahålls av din egen e-postleverantör eller din internetleverantör.

4.0 HUR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas till denna webbplats lagras på krypterade SSD-enheter på servrar i Storbritannien som drivs av ett av Storbritanniens ledande webbhotellföretag (se avsnitt 5.0).

5.0 WEBBPLATS-, DATABAS OCH E-POSTSERVRAR

5.1 WEBBPLATS- OCH DATABASSERVRAR

Flexiteeks webbplats och databas är inhysta på ett tredje nivåns datacenter i norra London i Storbritannien.

Några av datacentrets viktigare säkerhetsfunktioner är:

All trafik (överföring av filer) mellan denna webbplats och din webbläsare krypteras och levereras via HTTPS.

5.2 E-POSTSERVRAR

All e-post från denna webbplats skickas via SMTP-servrar tillhandahållna av Sendgrid. Sendgrids målsättning är att göra e-post så säker som möjligt och vi följer alla deras bästa praxis-rekommendationer för att säkerställa att e-post som vi skickar från vår webbplats via deras system levereras på ett säkert sätt.

Vi betraktar Sendgrid som en tredje parts-registerförare.

6.0 VÅRA TREDJE PARTS-REGISTERFÖRARE

Vi använder ett antal tredje parter för att behandla personuppgifter som samlas in av denna webbplats för våran räkning. Dessa tredje parter har valts noga och alla uppfyller lagstiftningen i avsnitt 2.0. Registerförare i USA är certifierade i enlighet med skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

6.1 GOOGLE LLC

Används för webbplatsanalys i enlighet med avsnitt 3.1. Integritetspolicy, sköld för skydd av privatlivet i EU och USA

6.2 SENDGRID, INC.

Används för att skicka all e-post från våra webbplatser i enlighet med avsnitt 5.2. Integritetspolicy, sköld för skydd av privatlivet i EU och USA

6.3 FELLOWSHIP PRODUCTIONS LTD.

Digital marknadsföringsbyrå i Storbritannien som ansvarar för byggandet och underhållet av Flexiteeks webbplats. Webbplats

6.4 SHARPSTACK HOSTING LTD. (T/A PROSTACK HOSTING)

Webbhotellföretag i Storbritannien som hyser webbplatsen Flexiteek.com. Webbplats

7.0 DATAINTRÅNG

Vi rapporterar alla olagliga dataintrång på denna webbplats databas, eller någon av våra tredje parts-registerförares databaser, till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter intrånget, om det är uppenbart att identifierbara personuppgifter har stulits.

8.0 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är: Flexiteek International Ltd., ett privat aktiebolag i Storbritannien med företagsnummer: 1215369

Med säte i: Woodrolfe Road, Tollesbury, Essex, CM9 8RY, Storbritannien.

9.0 Dataskyddsombud

Scott Berry – CFO, Flexiteek International Ltd.
Email: [email protected]

10.0 ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kan ändras emellanåt i enlighet med lagstiftning eller branschutvecklingar. Vi kommer inte uttryckligen att informera våra distributörer eller andra webbplatsanvändare om dessa ändringar. Istället rekommenderar vi att du då och då kontrollerar om policyn har ändrats på denna sida. Specifika policyändringar och uppdateringar anges i ändringsloggen nedan.

10.1 CHANGE LOG

09/12/2020 – Denna integritetspolicy upprättades.

17/07/24 – Wilks (Rubber Plastics) namn ändrades till Flexiteek International Ltd.

{(40350 + 22)}

Trees planted to date

Meny