Vad våra kunder säger

”Vi använder Flexiteek på grund av dess kvalitet och produktens och företagets rykte”

Rudi Pretorius, Maverick Yachts

F. När började ni använda Flexiteek?

S.

2015

F. Varför valde ni Flexiteek?

S.

Produktens och företagets kvalitet och rykte

F. Vad värdesätter du mest med Flexiteek?

S.

Som byggare – servicen jag fått från Flexiteek i Sydafrika

F. Vad tycker era kunder om Flexiteek?

S.

Att det ser mycket bra ut

Maverick Gallery

{(38348 + 22)}

Trees planted to date

Meny